Connected in eenzaamheid?

De maker van Look Up, Gary Turk, lijkt wat betreft zijn statement wat ouder dan generatie Y. Maar hij behoort juist tot deze generatie dus wellicht is hij eerder een traditionalist in de termen zoals Menno Lanting beschrijft in zijn boek  Connect!. De traditionalist gebruikt voornamelijk de basisfunctionaliteiten van online media. De comments bij de video zijn ook interessant om te lezen. Deze variëren van helemaal mee eens en herkenbaar tot wie zegt dat ik wil trouwen en een gezin stichten of juist dankzij online media kon deze video geplaatst worden. 

Sherry Turkle , professor in Social Studies of Science and Technology en verbonden aan het MIT, Massachusetts Institute of Technology, houdt zich al talloze jaren bezig met onderzoek naar de psychoanalyse van de mens-technologie interactie.

In haar boek Alone Together beschrijft zij op basis van haar jarenlange onderzoek wat de invloed is van het gebruik van technologie op het gedrag, het handelen en de identiteit van jongeren.

De kernvraag in haar onderzoek is of het gebruik van al deze technologische mogelijkheden jongeren juist niet méér eenzaam maakt. De boodschap van Look Up sluit wat dat betreft goed aan bij de visie van Turkle.

         

Digitale generatiekloof

Het huidige internettijdperk biedt talrijke keuzes om ons met elkaar te verbinden. Dat er een soort van tegenbeweging ontstaat lijkt een logisch effect. In tijden van grote veranderingen zijn er groepen pro en contra. De vraag is echter vanuit welke generatie(s) komt deze tegenbeweging?

Dat generatie Y een unieke positie inneemt ten opzichte van de oudere generaties blijkt uit de aandacht die zij krijgt. Over geen enkele generatie is zoveel geschreven en gesproken. Deze unieke positie van generatie Y kenmerkt zich door het feit dat deze generatie geboren is tijdens de opkomst van het internettijdperk. Generatie Y heeft het gevoel van een andere planeet te komen dan de oudere generaties, zoals de protestgeneratie en generatie X. Die “ouderen” missen de vaardigheden om digitale media (naast elkaar) te gebruiken. Alhoewel de oudere generaties regelmatig contact hebben met jongeren van generatie Y, bestaat er bij hen onzekerheid in de omgang wanneer het gaat over het gebruik van sociale media. De jongeren gedragen zich anders, en lijken “minder serieus”, want zij zijn immers de hele dag in de weer met hun smartphones, laptops en tablets.

Verschil in social media gebruik

Het verschil in gebruik van sociale media en ook internetvaardigheden beschrijft Alexander van Deursen, onderzoeker bij de TU Twente, in zijn onderzoek. Hij komt tot de conclusie dat de oudere generaties juist beschikken over meer strategische en informatieve kennis en vaardigheden dan generatie Y. Dit betekent concreet dat ouderen beter dan jongeren in staat zijn om hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Ouderen kunnen zich de “knoppenkennis” waar jongeren goed in zijn zich snel eigen maken, zo stelt van Deursen en daarmee creëren zij dan een voorsprong op jongeren.

Uit weer een ander onderzoek van Bontekoning & Meiling blijkt dat generatie Y digitale media en dan vooral sociale media, op een ander manier gebruikt dan de oudere generaties. De oudere generaties maken bijvoorbeeld onderscheid in gebruik van sociale media voor hun werk en voor hun privé. Terwijl sociale media bij generatie Y zijn geïntegreerd in hun dagelijkse leven. Ze nemen hun scherm(en) overal mee naar toe en kunnen niet zonder. Ook al kunnen ze niet precies aangeven wat dat dan is waar ze niet zonder kunnen.

Verderop in zijn boek benoemt Lanting de kenmerken van de digitale generatiekloof. Waarbij hij stelt dat connected zijn heel belangrijk is voor generatie Y. Niet aanwezig zijn en geen online identiteit hebben is voor hen ondenkbaar.

Wat is de rol van technologie in ons leven?

Terug naar de bevindingen van Turkle en de vraag of de vele online mogelijkheden kunnen leiden tot connected zijn in eenzaamheid. Met haar onderzoek wil zij een conversatie op gang brengen rond een aantal vragen zoals: hoe willen wij met technologie leven? Is technologie verworden tot een soort van “fantoom ledemaat”? Maar ook de vraag “ Zijn wij zo druk met converseren dat wij vergeten ons met de ander te verbinden? “
Het lijkt erop dat generatie Y zich te midden van alle digitale mogelijkheden weet te verbinden met anderen, waarbij online connecties volop mogelijkheden en kansen bieden voor offline contacten en netwerken.

Om af te sluiten met de woorden van Lanting over generatie Y; “ Het is belangrijker wie je kent dan wat je weet, want wie je kent is wie je bent”.

Schema 2. Generatie kenmerken (Sigma 6 december 2011 Bontekoning)

Schema 2. Generatie kenmerken (Sigma 6 december 2011 Bontekoning)


Literatuur

Bontekoning, A.C. & Meiling S.J. Sociale media benutten in vergrijzende bedrijfsculturen. Holland Management Review nr.153, januari-februari 2014, pagina 28-34.

Lanting, M. (2012). Connect! Business Contact, Amsterdam.

Turkle, S. (2011). Alone Together: Why we expected more from technology and less from each other. Basic Books, New York.

Van Deursen, A.J.A.M. (2010) Internet skills: Vital assets in an information society. Proefschrift Universiteit Twente, Enschede.