Crowdfunding is de laatste jaren sterk in opkomst als alternatieve financieringsmethode voor projecten. Een uitgelezen kans dus voor ons om hier op in te haken als online communicatie partner bij het ambitieuze crowdfunding project van 't Witte Paard in Etten-Leur.

www.hotelhetwittepaard.nl

Crowdfunding investeringen verdubbeld

Crowdfunding is booming business en heeft afgelopen jaar een verdubbeling doorgemaakt ten opzichte van 2012. Zo werd afgelopen jaar maar liefst 32 miljoen euro opgehaald via deze manier van massafinanciering. Opvallend is ook dat vooral ondernemers hun heil zoeken in crowdfunding en hiermee maar liefst 27.800.000 euro werd binnengehaald.

Dat crowdfunding echter nog volop in ontwikkeling is blijkt ook wel uit de verwachting dat in 2014 maar liefst 60.000.000 euro via deze alternatieve financieringsmethode wordt gerealiseerd.

Toch is crowdfunding niet simpelweg een manier om geld binnen te halen, het gaat ook om het aangaan van verbondenheid en het hebben van een goed verhaal. En dat is precies waar het bij het nieuwe crowdfunding project 'Bouw je mee' van 't Witte Paard om draait.

Komend jaar worden het café, proeflokaal en restaurant verbouwd en volledig hernieuwd. Niet alleen een goede gelegenheid om te moderniseren, maar ook een mooie kans om in te haken op de positieve regionale bekendheid en de lokale verbondenheid extra diepgang te geven. Vanuit dit oogpunt is dan ook gekozen om in samenwerking met het bedrijf Massafinanciering uit Breda een crowdfunding project op te zetten om (een deel van )het benodigde bedrag binnen te halen.

De insteek van de projecten is zowel voor 't Witte Paard als de investeerders lucratief. Zo gaat het hier om een laagdrempelig initiatief door de investeringsdrempel vanaf 100 euro waardoor (lokale) mensen ook daadwerkelijk de kans wordt geboden om mee te doen. Daarnaast betaalt een investering zich na een afgesproken termijn van 3 - 5 jaar volledig terug met daar bovenop een rente van 6 - 8% (afhankelijk van het gekozen project). Om ook op korte termijn de betrokkenheid te vergroten krijgen investeerders 10% korting bij 't Witte Paard, waardoor ze ook direct kunnen profiteren van hun investering. Een mooie wisselwerking.

ClickR Internetcampagnes is bij dit project betrokken als online communicatieadviseur en -coördinator. Zo zijn we vanaf het begin onder andere betrokken geweest bij het uitdenken van de promotionele activiteiten rondom het 'Bouw je mee' concept en geven we hier ook vanaf de officiële introductie verdere invulling aan. Een mooie kans om bij te dragen aan het succes van 't Witte Paard van de toekomst en onze expertise op dit gebied te onderstrepen.

Een greep uit ons team...

ClickR beschikt over een ruime kennis van en ervaring met internet marketing.