Breda E-Drive is een initiatief van verschillende ondernemers  in regio Breda om elektrisch rijden te promoten en toegankelijker te maken voor een brede doelgroep. Na de succesvolle samenwerking voor de editie van 2012 heeft ClickR ook dit jaar de promotie van dit evenement voor zijn rekening genomen en zorgen wij voor online vindbaarheid en zichtbaarheid van het evenement Breda E-Drive.

www.breda-edrive.nl

Online marketing activiteiten

De werkzaamheden die ClickR heeft verricht voor Breda E-Drive richten zich met name op de promotie van het evenement. Om te zorgen voor een optimaal rendement van de online promotie van Breda E-Drive heeft ClickR in de opstartfase van het project een online communicatiemix samengesteld. Hierbij zijn verschillende media afgewogen om uiteindelijk tot een afgestemde communicatiemix te komen waarmee de doelgroep zo gericht mogelijk benaderd wordt.

Om te zorgen voor een gestructureerde inzet van social media kanalen, is een social media plan opgesteld. Hierin is gekeken naar mogelijkheden om de social media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo een cross-mediaal effect te creëren.

Tijdens de promotie van het evenement via social media is gezorgd voor regelmatige plaatsing van relevante/ interessante inhoud, creëren van  interactie mogelijkheden met de doelgroep en is een advertentiecampagne op Facebook opgezet om de doelgroep zo gericht mogelijk te bereiken.

Deze Facebook advertentie heeft gezorgd voor een toename van het bezoek aan de Facebook pagina van Breda E-Drive en een toename van het aantal ‘likes’. Ook bleek uit de statistieken van de website dat het bezoek uit social media kanalen naar de website van Breda E-Drive aanzienlijk toegenomen is.

Naast de inzet van social media heeft ClickR ook persberichten opgesteld voor het evenement en deze verspreid via relevante websites. Op deze manier is het evenement in beeld gebracht op websites waar de doelgroep te vinden is.

Het resultaat van de online marketing werkzaamheden van ClickR voor Breda E-Drive is een bredere zichtbaarheid van het evenement op internet en een toename van het aantal bezoekers uit de inzet van social media.

Breda E-Drive is een evenement ter promotie van elektrisch rijden en maakt onderdeel uit van de Bredase Probeerweken voor Elektrisch Vervoer. Dit evenement op 10 oktober 2013 en is de aftrap van de Bredase Probeerweken en biedt een brede doelgroep de kans om kennis te maken met elektrische vervoersmiddelen en ze te laten ervaren welke mogelijkheden elektrisch rijden biedt. Zo is Breda E-Drive een evenement met de focus op het vervoer van de toekomst.